اخبار زنده
Dota 2

ترجمه کامل پچ 7,27c

توسط علی عطار|۲۹ تیر ۱۳۹۹

Items:

آرمور دریافتی از آیتم Balde Mail از 7 به 6 کاهش یافت

Heroes:

Bloodseeker

لول Bloodrage(اسکیل اول) که هنگام فعال سازی به ترتیب%2.4/2.6/2.8/3 از اچ پی هیروها را کم میکرد به %2.2/2.4/2.6/2.8 تغییر پیدا کرد.

میزان مانای لازم برای این لول نیز از 25/30/35/40 به 25 کاهش یافت

لول Thirst(اسکیل سوم) که به صورت Passive به شما اچ پی کریپ کشته شده را برمیگرداند از 6/9/12/15% به %8/12/16/20 تغییر کرد.

میزان دمیج لول Bloodrite(اسکیل دوم) از 125/175/225/275 به 120/180/240/300 افزایش یافت

تلنت 15 از +225 health به +15 lifesteal تغییر کرد

تلنت 20 از +20 lifesteal به +400 health تغییر کرد

Broodmother

میزان Magic resistance لول Spawn spiderlings (اسکیل اول) از %40 به %25 کاهش یافت

میزان Health عنکبوت های ساخته شده این لول نیز از 100 به 120 تغییر کرد.

تلنت 10 از +100 spawn spiderlings damage به +80 کاهش یافت

تلنت 20 از +25 spider attack damage به +18 کاهش یافت

Chaos knight

میزان آرمور پایه هیرو 1 عدد افزایش یافت

Clinkz

میزان دمیج لول Searing arrows از 30/40/50/60 به 24/36/48/60 تغییر پیدا کرد

میزان اتک اسپید دریافتی لول Strafe از 110/140/170/200 به 90/120/150/180 کاهش یافت

میزان Health دریافتی توسط لول Deathpact از 60/80/100% به40/70/100% تغییر پیدا کرد

میزان دمیج دریافتی توسط این لول از %6/10/14 به %4/9/14 تغییر کرد

Razor

میزان Inteligence دریافتی از 1.8 به 2.2 افزایش یافت

میزان Agility دریافتی از 2.3 به .26 افزایش یافت

میزان Movement speed از 280 به 285 افزایش یافت

میزان Movement speed دریافتی توسط لول Storm Surge(اسکیل سوم) به ترتیب از %8/12/16/20 به %12/16/20/24 افزایش پیدا کرد

Spcetre

میزان دمیج لول Desolate(اسکیل دوم) از 30/40/50/60 به 24/36/48/60 تغییر کرد

Underlord

شعاع لول Atrophy aura(اسکیل سوم) از 1200 به 900 کاهش یافت

رنج کست لول Pit of malice(اسکیل دوم) از 750 به 675 کاهش یافت

رنج کست لول Firestorm(اسکیل اول) از 750 به 675 کاهش یافت

نظر بدهید

  • گزارش دادن

نظرات بیشتر

شبکه‌های اجتماعی

برای جستجو، چیزی که دنبالش هستی رو بنویس و کلید اینتر رو فشار بده!